logo_fundacja_internet_ikon

Fundacja Kultury Buddyjskiej

Fundacja Kultury Buddyjskiej została powołana do życia w październiku 2022 roku po to, by inspirować i wspierać działania na rzecz kultury opartej na zasadach buddyzmu.

Chcemy w Fundacji działać na rzecz pozytywnej ewolucji tak jednostki, jak i społeczeństwa.

Wierzymy, że człowiek może się doskonalić dzięki własnym wysiłkom i praktyce duchowej.

Rozwijając prawość i życzliwość, dobroć i tolerancję, uważność i cierpliwość, człowiek staje się zdolny do życia w pokoju i harmonii ze sobą samym, jak i z innymi.

Inspirację dla swych działań Fundacja czerpie z buddyzmu, nieteistycznego systemu filozoficzno-religijnego, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był Budda Siakjamuni, żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e.

Buddyzm jest w kulturze światowej jednym z najważniejszych sposobów rozumienia tak kondycji człowieka, jak i natury rzeczywistości.

Oferuje ludziom kompletny i doskonały sposób na świadome, spełnione i etyczne życie.

Buddyjskie spojrzenie na człowieka i rzeczywistość ma szczególną wartość i jest jeszcze bardziej aktualne współcześnie, w czasach niepokojów i zamętu, które sprawiają, że życie staje się coraz trudniejsze, staje się coraz większym problemem.

Od przeszło 2500 lat Buddyści wskazują, ze postęp osiągany przez nieprawość, chciwość i gniew nieuchronnie niesie ze sobą ból oraz cierpienie, konflikty i rozpad, którego doświadczają jednostki i społeczności.

Tylko działania na rzecz dobra wszystkich istot, działania powodowane miłością, współczuciem i troską o ich los dadzą nam świat, w którym możliwe będzie życie wartościowe i godne, życie przeżywane w więzi z innymi istotami i z naturą.

Dlatego Fundacja działa na rzecz kultury opartej na zasadach buddyzmu. Tworzy dla niej przestrzeń, działając na wielu, różnych polach.